پایه روشنایی پارکی

پایه روشنایی پارکی یکی از تجهیزات سیستم تامین روشنایی پارک ها و فضاهای سبز شهری و تفرجگاه ها می باشد. فرایند روشن سازی این فضاها نه تنها باید از نظر خصوصیات فنی استاندارد باشد بلکه پایه روشنایی پارکی باید از جنبه های ایمنی، هنری، بهداشتی، روانشناسی و ارگونومی نیازهای استفاده کنندگان را برآورده نماید.

خصوصیات پایه روشنایی پارکی

پایه روشنایی پارکی در طرح ها و اندازه های متفاوتی ساخته می گردد. استفاده از این پایه ها در پارک، باغ، فضای سبز، ویلا و حیاط منازل صورت میگیرد. میانگین قدرت روشنایی پارک باید مطابق استانداردها ساخته شود. از نظرطیف نور و نوع رنگ دهی لازم است محل مورد طراحی با بررسی دقیق شروع به آغاز پروژه کرد. یکنواختی روشنایی در حداکثر ممکن رعایت شود و سایه روشن محسوس ایجاد ننماید. منابع روشنایی در زاویه دید عابرین یا راکبین قرار نگیرد. منحنی توزیع نور چراغ متنا سب با محل مورد استفاده باشد. جنبه های ارگونومی و هنری در طراحی رعایت شده باشد.


توسعه و پشتیبانی توسط :ادمین نت
ماموت گروپ عرضه کننده انواع ساندویچ پانل سقفی دیواری و سردخانه ای