پایه و دکل های روشنایی

شرکت سپند سازه سورن پایه ها و برج های روشنایی را که عموما برای تامین روشنایی محوطه های وسیع و با موانع نوری پایین (درخت و …) به کار میروند طراحی و اجرا میکند ، محاسبات مربوط به این سازه ها تماما توسط مهندسین با تجربه و خلاق سورن با درنظر گرفتن فاکتورهایی مانند سرعت باد ، وزن برج برای محاسبات فوندانسیون و استاندارد های مربوط به زلزله و ایمنی انجام می شود.. این سازه ها در دو نوع عمده سبد ثابت و سبد متحرک تولید می شوند که هرکدام دارای مزایای خاص خود است که در ادامه درباره ی این دو محصول توضیح میدهیم .

همانطور که گفته شد بر ج ها و پایه های روشنایی در دو نوع سبد ثابت و سبد متحرک طراحی و ساخته میشوند که در برج های با سبد متحرک ، سبد برج با استفاده از سیم بکسل و موتر الکتریکی قابلیت حرکت در امتداد محور عمودی جهت نزدیک شدن به سطح زمین بابت عملیات تعمیر یا نگهداری بر روی آن را دارد. این مسئله باعث افزایش سرعت و ایمنی در عملیات تعمیر و نگهداری و کاهش هزینه نگهداری در برج نور می گردد.

اما در برجهای روشنایی با سبد ثابت یک نردبان با حفاظ و سبد ثابت جهت انجام عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری تعبیه میشود ، در این برجها به دلیل استفاده از نردبان و سبد ثابت ضخامت پایه ها بیشتر درنظر گرفته میشود تا تحمل وزن نربان و سبد ثابت را دارا باشد .

خصوصیات برج های روشنایی :

شرکت سورن برجها و پایه های روشنایی را در بازه ارتفاع 6 الی 45 متر طراحی و تولید میکند که این پایه ها بنا بر نوع درخواست مشتری و تایید مهندسین به دو صورت فلنجی و اورلپی قابلیت تولید دارد ، نوع پوشش نیز با توجه به شرایط آب و هوایی و درخواست مشتری از جنس گالوانیزه گرم یا رنگ صنعتی میتواند باشد .

قابلیت نصب پروژکتور به تعداد و چیدمان دلخواه


توسعه و پشتیبانی توسط :ادمین نت
ماموت گروپ عرضه کننده انواع ساندویچ پانل سقفی دیواری و سردخانه ای